יום שני, 9 באוגוסט 2010

Required permissions cannot be acquired. / Failed to grant minimum permission requests

התקלה הזאת מתרחשת כאשר רצים קבצים באתר (DLL וכו') שאינם נחשבים כ FULL TRUST , במערכת ב .net , שמשתמשת ה ASP.

לאחר שהגדרתי את האתר ב IIS 7 ניסיתי להריץ אותו ב LOCALHOST אבל קיבלתי הודעה כזאת:.


Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Security.Policy.PolicyException: Required permissions cannot be acquired.


Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:


[PolicyException: Required permissions cannot be acquired.]


System.Security.SecurityManager.ResolvePolicy(Evidence evidence, PermissionSet reqdPset, PermissionSet optPset, PermissionSet denyPset, PermissionSet& denied, Boolean checkExecutionPermission) +2770052


System.Security.SecurityManager.ResolvePolicy(Evidence evidence, PermissionSet reqdPset, PermissionSet optPset, PermissionSet denyPset, PermissionSet& denied, Int32& securitySpecialFlags, Boolean checkExecutionPermission) +57
[FileLoadException: Could not load file or assembly 'Infragistics2.WebUI.UltraWebListbar.v6.3, Version=6.3.20063.53, Culture=neutral, PublicKeyToken=7dd5c3163f2cd0cb' or one of its dependencies. Failed to grant minimum permission requests. (Exception from HRESULT: 0x80131417)]


System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) +0


System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) +54


System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +211


System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +141


System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +25


System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +32
[ConfigurationErrorsException: Could not load file or assembly 'Infragistics2.WebUI.UltraWebListbar.v6.3, Version=6.3.20063.53, Culture=neutral, PublicKeyToken=7dd5c3163f2cd0cb' or one of its dependencies. Failed to grant minimum permission requests. (Exception from HRESULT: 0x80131417)]


System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +596


System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() +211


System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) +46


System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) +177


System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler..ctor(VirtualPath configPath, Boolean supportLocalization, String outputAssemblyName) +185


System.Web.Compilation.CodeDirectoryCompiler.GetCodeDirectoryAssembly(VirtualPath virtualDir, CodeDirectoryType dirType, String assemblyName, StringSet excludedSubdirectories, Boolean isDirectoryAllowed) +350


System.Web.Compilation.BuildManager.CompileCodeDirectory(VirtualPath virtualDir, CodeDirectoryType dirType, String assemblyName, StringSet excludedSubdirectories) +125


System.Web.Compilation.BuildManager.CompileCodeDirectories() +525


System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled() +448
[HttpException (0x80004005): Could not load file or assembly 'Infragistics2.WebUI.UltraWebListbar.v6.3, Version=6.3.20063.53, Culture=neutral, PublicKeyToken=7dd5c3163f2cd0cb' or one of its dependencies. Failed to grant minimum permission requests. (Exception from HRESULT: 0x80131417)]


System.Web.Compilation.BuildManager.ReportTopLevelCompilationException() +57


System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled() +612


System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters) +644
[HttpException (0x80004005): Could not load file or assembly 'Infragistics2.WebUI.UltraWebListbar.v6.3, Version=6.3.20063.53, Culture=neutral, PublicKeyToken=7dd5c3163f2cd0cb' or one of its dependencies. Failed to grant minimum permission requests. (Exception from HRESULT: 0x80131417)]


System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +3465427


System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +69


System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +279מסתבר של .NET יש הרשאות משלו במיוחד שמדובר על FRAMEWORK 2 , הוא לא מתייחס בכלל להרשאות שמוגדרות ב IIS 7.

אז איך מתקנים את זה:
ב WINDOWS 7 נראה כאילו שלא קיים FRAMEWORK 2 וה DEFAULT הוא 3.5, אם במקרה אתם רוצים להתקין אתר שבנוי ב FRAMEWORK 2 תצטרכו להוריד את ה .net framework 2.0 configuraton שנמצא בחבילת ה SDK
של framework 2.0
לאתר מיקרוספט

הכלי נמצא
 CONTROL PANEL -->ADMINISTRATOR TOOLS -->.NET FRAMEWOR 2.0 CONFIGURATION


תחילה נבחר ב RUNTIME SECURITY POLICY ונבחר ב ADJUST ZONE SECURITY


ניתן להגדיר הגדרות אבטחה עבור משתמש או עבור כל המכונה.


ונסמן את האפשרות של FULL TRUST

ולאחר מכן לסיים את ה WIZERD ולנסות להפעיל את האפליקציה שוב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה