יום שבת, 12 באפריל 2014

Procsfs Linux Kernelמערכת Linux נותנת מספר דרכים להעברת מידע בין ה User Space ל Kernel, אחת הדרכים הצגתי במאמר הפתיחה בעזרת Character Device שיוצר קובץ בתיקיית ה Dev דרכו מדברים עם ה Module, השיטה הנוספת שהחלטתי להתמקד עליה היא Procs File System שמאוד דומה רק שהקובץ ממוקם בספריית ה Proc ללא צורך רישום כ Device.

הקובץ פותח שער שדרכו כותבים וקוראים מה Module בדומה לעבודה על קבצים (פתיחה,כתיבה,קריאה וסגירה) וכך נוצר ממשק אחיד, פשוט ונוח, לצורך הדוגמה כשנריץ את הפקודה Cat על הקובץ cpuinfo בתקיית proc נקבל את הפלט הבא:

[root@localhost proc]# cat cpuinfo 
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 26
model name : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
stepping : 5
cpu MHz : 3158.658
cache size : 6144 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm constant_tsc up pni monitor ssse3 lahf_lm
bogomips : 6317.31
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

שימו לב!
  • עבודה מול ה Kernel עלולה להזיק למחשב שלך ממולץ לעבוד על תחנה וירטואלית.
  • המאמר נכתב על Fedora 14.

מייצרים אובייקט מסוג proc_dir_entry שמייצג את הקובץ בתיקיית ה Proc, לאחר מכן דורסים את הפונקציות Read ו Write של הקובץ לפונקציות פנימיות ב Module, מגדירים Buffer עבור המידע שיעבור ואפשר להגיד שסיימנו.

procModule.c

//define module.
#include <linux/module.h>
//we are in the kernel.
#include <linux/kernel.h>
//proc header.
#include <linux/proc_fs.h>
//copy from user.
#include <asm/uaccess.h>

#define PROCMAXSIZE 4096
#define PROC_NAME "Bridge"

//pointer to the proc file.
static struct proc_dir_entry *procfile;

//buffer of the proc file.
static char procbuffer[PROCMAXSIZE];

//buffer size.
static unsigned long buffersize = 0;

//proc file new read function will overwrite the old one.
//buffer: the kernel buffer pointer.
//buffer_location: the starting point of reading
//offset:the offset from the beginning of the file.
//buffer_length: the number of chars to read.
//eof: end of file pointer if there is more to read.
//data: private data.
//return the read length value.
int procfile_read(char *buffer, char **buffer_location,off_t offset, int buffer_length, int *eof, void *data)
{
int length;

if (offset > 0) {
//nothing to read reset length read value.
length  = 0;
} else {

//copy data from kernel space to user space.
memcpy(buffer, procbuffer, buffersize);

printk(KERN_INFO "Read: %s \n", procbuffer);

//set the length read value.
length = buffersize;
}
return length;
}

//proc file new write function will overwrite the old one.
//file: open file structure.
//buffer: user space buffer.
//count: the number of chars been writes.
//data: private data.
//return the read length value.
int procfile_write(struct file *file, const char *buffer, unsigned long count, void *data)
{
//getting buffer size.
buffersize = count;

//check for overflow.
if (buffersize > PROCMAXSIZE ) {
buffersize = PROCMAXSIZE;
}

//copy data from user space buffer to kernel space buffer.
if ( copy_from_user(procbuffer, buffer, buffersize) ) {
//return error if unable.
return -EFAULT;
}

printk(KERN_INFO "Write: %s \n", procbuffer);

//return the size of writing.
return buffersize;
}


int c_module()
{
//create the proc file on module creation,
//give name and permissions.
procfile = create_proc_entry(PROC_NAME, 0644, NULL);

//if null return error handling.
if (procfile == NULL) {

remove_proc_entry(PROC_NAME, NULL);
printk(KERN_ALERT "Cannot create Proc: %s\n",PROC_NAME);
//maybe cause by out of memory.
return -ENOMEM;
}

//overwrite the original read and write functions of the file.
procfile->read_proc  = procfile_read;
procfile->write_proc = procfile_write;

printk(KERN_INFO "%s created\n", PROC_NAME);

//operation complete.
return 0;
}


void r_module()
{
//remove proc file entry from folder.
remove_proc_entry(PROC_NAME, NULL);
printk(KERN_INFO "/proc/%s removed\n", PROC_NAME);
}


module_init(c_module);
module_exit(r_module);


נעשה Compile בעזרת Makefile ונטען את ה Module לזיכרון עם הפקודה insmod, נבדוק בתיקיית ה proc שנוצר הקובץ בשם Bridge ונתחיל לדבר איתו בעזרת פקודות מה Command Line כפי שניתן לראות בדוגמה:

[root@localhost proc]# echo "send data to module" >> /proc/Bridge 
[root@localhost proc]# cat Bridge 
send data to module


סיכום

ראינו מספר דרכים לדבר עם ה Kernel בעזרת קבצים, הם מחולקים לתיקיות במערכת כמו Proc עבור ה Processes או Dev עבור Devices, יש דרכים נוספות כמו Sysfs, Debugfs ו Configfs שקצת יותר מורכבות אבל עובדות על אותו עיקרון במטרה לתת תשתית להצגה והעברת מידע נוחה ללא צורך בבנייה של ממשקים מורכבים.

בהצלחה...


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה