יום שישי, 29 באוקטובר 2010

Apache server installation - Fedora

1.התקנת ה Package
#: yum install httpd

הפעלת ה service יש להיות מחוברים כ Root :

#: su root
#: enter password:
#: service httpd start
בדיקת שה Service באמת עובד:

#: service --status-all
#: httpd (pid 20596) is running...


2.פתיחת פורט 80 ב Firewall.
#:iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

3.יצירת קובץ לבדיקה:
#: nano /var/www/html/phpinfo.php
4.נרשום:
<?php
phpinfo();
?>

נשמור את הקובץ וננסה לגשת ממחשב חיצוני.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה