יום שבת, 30 באוקטובר 2010

Vnc Server installation - Fedora

התקנה מהירה של VNC ע"ג Fedora.

1.התקנת ה Package - יש לבצע את התהליך כ Root.
#: yum install vnc
2.עריכת קובץ הקונפגורציה:


#: nano /etc/sysconfig/vncservers
נבטל את ההערות (#) על השורות:
VNCSERVERS="2:root"
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 800x600 -nolisten tcp -localhost"

כשה Root הוא המשתמש שאנו מעונינים שהשתמש ב Vnc

נגדיר סיסמא עבור הכניסה:
#: vncpasswd
Password:*****
Verify:*****
פתיחת פורטים ב Firewall:

#: iptables -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 5900 -j ACCEPT
#: iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 5900 -j ACCEPT

הפעלת ה service:
#:service vncserver start

בהצלחה...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה