יום חמישי, 22 במרץ 2012

MySql Connection Flexibility
MySql הוא אחד ממסדי הנתונים הנחשבים בתעשייה ונהפך לסמל סטטוס, אין ספק שהוא אחד המובלים בתחום והיותו חינמי מאפשר לנו לבנות מאגרי מידע בעצמנו ביעילות ובמינימום הוצאות אבל זה לא נגמר בזה, היכולת שלו לעבוד על מערכות הפעלה שונות (Windows / Linux) מנחיתה מכת מוות ל Microsoft SQL שנמכר באלפי דולרים וכמובן שעובד על פלטפורמות Windows בלבד, לא באתי להלל אותו למרות שאולי צריך, אבל בהחלט היה פה מהפך, במאמר זה נעבור על ההתקנה של MySql ע"ג שרת Linux ואת דרכי התקשורות איתו ב 3 שפות :C ,C# ,Perl.

דרישות מקדימות:
שרת לינוקס - במקרה שלי Fedora.

התקנה:
#: yum install mysql  -  עבור התממשקות
#: yum install mysql-devel -  עבור התממשקות
#: perl -MCPAN- e "install DBD::mysql" - עבור התממשקות
#: yum install mysql-server

הקמה:
הפעלת ה Service:
#:service mysqld start

הגדרת סיסמא לשרת:
#:mysqladmin -u root password 'new-password'

התחברות לשרת:
#:mysql -u root -p

יצירת משתמש חדש:
mysql>CREATE USER root@'localhost' identified by 'new-password';

משהו קטן על הדרך - יצירת משתמש לחיבור מרוחק:
mysql>CREATE USER root@'%' identified by 'new-password';

נתינת הרשאות למשתמשים:
mysql> GRANT  alter, create, delete, drop, index, insert, select, 
            update on *.* to 'root'@'localhost';
יצירת Database חדש:
mysql> CREATE DATABASE db_new; 
יצירת טבלה חדשה:
mysql>CREATE TABLE example(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(id),
 name VARCHAR(30),
 age INT)


בשלב זה אני יעצור עם ה Console כי אין לזה סוף אני ממליץ לעבוד עם אחד מ IDE's שקיימים בשוק ואם אתם לא מכירים ניתן להוריד את ה Workbench מאתר MySql , המאמר לא לא נוגע בכל הקשור לתחזוקה ונקודת המוצא היא שיש לכם רקע ב Sql ובשפות השונות, בעצם עד כאן הוא שלב בניית השרת עבור ההדגמה.

בכל צורות ההתחברות יש מכנה משותף,  האובייקטים שנעבוד איתם כמעט זהים בצורת העבודה ההבדל העיקרי הוא בשמות, ובכל שפה הם מוגדרים אחרת ודורשים ספריות אחרות אבל בגדול הם עושים אותו דבר, בחרתי דווקא בשפות אלו בגלל צורת השימוש , כלומר, שפת C נחשבת לשפה נמוכה , ואילו C# נחשבת לשפה עליונה ( ה Api עשיר יותר) ו Perl כשפת סקריפטים , בקיצור מגוון רחב של מימושים.

Connectors
לכל שפה יש את ה Connector שלה, שהוא בעצם ה Driver שמחבר אותנו למסד, באתר MySql תראו רשימה מרשימה של Connectors במגוון שפות ופלטפורמות, אנחנו נעבוד עם 3 צורות חיבור שונות , mysql-devel מכיל את כל קבצי ה Headers שאיתם נעבוד בשפת C , בעזרת ה Interface Module שנקרא DBI נעבוד עם Perl ובעזרת ה MySql.Data.dll נעבוד עם C#.

יאללה מספיק עם החרטה ונתחיל לכתוב!

Perl
Practical Extraction and Reporting Language היא שפת סקריפטים פופלרית מאוד וניתן להשתמש בה במערכות הפעלה שונות, סביבת הפיתוח שאני משתמש ב Perl נקראת Padre , אז כמו שאמרתי בהתחלה חייבים את המודול של DBD שהוא חלק מה DBI.


#!/usr/bin/perl

use DBI;
use DBD::mysql;


#Connection Parameters
$host = "localhost";
$database = "DataBaseName";
$tablename = "TableName";
$user = "UserName";
$pw = "PassWord";

my $dsn = 'dbi:mysql:DataBaseName:localhost:3306';

sub SendQuery($)
{
    $connect = DBI->connect($dsn, $user, $pw);
    my $sth = $connect->prepare($_[0]);
    $sth->execute();

    # Preview the return result of 
    while(@row = $sth->fetchrow_array()){
     print "$row[0]: $row[1] \n";  }
}

הפונקציה מאוד פשוטה, ככה זה בשפות סקריפטים.

#C
פה העסק כבר יותר מסובך וצריך מערך של פונקציות שבונים לנו שכבה בתוכנית שלנו שנקראת DAL - Data Access Layer , גם פה אסור לשכוח להוריד את ה Connector/.Net מאתר MySql, בנוסף נשתמש ב Class עזר שנקרא Api Response שמחזיר לנו את הנתונים, במקרה הזה ברור שנשתמש ב Visual Studio.


///---------------------------------------------DATA ACCESS LAYER---------------------------------
///---created by: Proxytype 17/3/2012 ------------------------------------------------------------------
///--- http://proxytype.blogspot.com ---------------------------------------------------------------------
///--- keep this info attach ----------------------------------------------------------------------THX------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using MySql.Data.MySqlClient;

/// <summary>
/// DAL - Data Access Layer
/// </summary>
public class DAL
{

    MySqlConnection myconnection = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;
    Database= DataBaseName;Uid= UserName ;Pwd= PassWord ;charset=hebrew");
    MySqlCommand mycommand = new MySqlCommand();
    MySqlDataAdapter myadapter = new MySqlDataAdapter();

public DAL()
{
        //connecting the Command to the Connection
        mycommand.Connection = myconnection;
        //connecting the Adapter to the Command
        myadapter.SelectCommand = mycommand;
}

    /// <summary>
    /// execute query by sql statement
    /// </summary>
    /// <param name="sql">sql statement</param>
    /// <returns>api response of the operation</returns>
    public api_response execute_query(string sql)
    {
        //create new instance of api response
        api_response myresponse = new api_response();

        try
        {
            //attach the query command to the Command
            mycommand.CommandText = sql;
            myconnection.Open();
            mycommand.ExecuteNonQuery();

            myresponse.sucess = true;
         
        }
        catch (Exception ex)
        {
            myresponse.ex = ex.Message;
            myresponse.sucess = false;
        }
        finally
        {
            myconnection.Close();
            mycommand.CommandText = "";
        }

        //return api response for diagnose
        return myresponse;
    }

    /// <summary>
    /// execute query by sql statement using stored procedures
    /// </summary>
    /// <param name="sql">stored procedure name</param>
    /// <param name="myparam">parameter array for stored procedure</param>
    /// <returns>api response of the operation</returns>
    public api_response execute_query(string sql, MySqlParameter[] myparam)
    {
        //create new instance of api response
        api_response myresponse = new api_response();

        try
        {
            //adding the parameters to the Command
            for (int i = 0; i < myparam.Length; i++)
            { mycommand.Parameters.Add(myparam[i]); }

            //change command type of the Command
            mycommand.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
            mycommand.CommandText = sql;

            myconnection.Open();
            mycommand.ExecuteNonQuery();

            myresponse.sucess = true;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            myresponse.sucess = false;
            myresponse.ex = ex.Message;
           
        }
        finally
        {
            myconnection.Close();

            //return the command type for text
            mycommand.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
            mycommand.CommandText = "";
        }

        //return api response for diagnose
        return myresponse;
    }

    /// <summary>
    ///  execute scalar query by sql statement
    /// </summary>
    /// <param name="sql">sql statement</param>
    /// <returns>api response of the operation</returns>
    public api_response execute_scalar(string sql)
    {

        //create new instance of api response 
        api_response myresponse = new api_response();
        try
        {
            mycommand.CommandText = sql;
            myconnection.Open();

            //set the scalar object return from the execute
            myresponse.scalar_object = mycommand.ExecuteScalar();
            myresponse.sucess = true;

        }
        catch (Exception ex)
        {
            myresponse.ex = ex.Message;
            myresponse.sucess = false;
         
        }
        finally
        {
            myconnection.Close();
            mycommand.CommandText = "";
        }

        //return api response for diagnose
        return myresponse;
    }


    /// <summary>
    /// execute scalar query by sql statement using stored procedures
    /// </summary>
    /// <param name="sql">stored procedure name</param>
    /// <param name="myparam">parameter array for stored procedure</param>
    /// <returns>api response of the operation</returns>
    public api_response execute_scalar(string sql, MySqlParameter[] myparam)
    {
        //create new instance of api response
        api_response myresponse = new api_response();

        try
        {
            //adding the parameters to the Command
            for (int i = 0; i < myparam.Length; i++)
            { mycommand.Parameters.Add(myparam[i]); }

            //change command type of the Command
            mycommand.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
            mycommand.CommandText = sql;

            myconnection.Open();

            //set the scalar object return from the execute
            myresponse.scalar_object = mycommand.ExecuteScalar();
            myresponse.sucess = true;
       
        }
        catch (Exception ex)
        {
            myresponse.sucess = false;
            myresponse.ex = ex.Message;
        }
        finally
        {
            myconnection.Close();

            //return the command type for text
            mycommand.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
            mycommand.CommandText = "";
        }

        //return api response for diagnose
        return myresponse;
    }


    /// <summary>
    /// return date by sql statement
    /// </summary>
    /// <param name="sql">sql statement</param>
    /// <returns>api response of the operation</returns>
    public api_response fill_adapter(string sql)
    {
        //create new instance of api response
        api_response myresponse = new api_response();

        try
        {
            //attach the query command to the Command
            mycommand.CommandText = sql;

            //set api response DataTable to the adapter for fill
            myadapter.Fill( myresponse.result_table);
            myresponse.sucess = true;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            myresponse.sucess = false;
            myresponse.ex = ex.Message;
         
        }

        //return api response for diagnose
        return myresponse;
    }


    /// <summary>
    /// return date by sql statement using stored procedures
    /// </summary>
    /// <param name="sql">stored procedure name</param>
    /// <param name="myparam">parameter array for stored procedure</param>
    /// <returns>api response of the operation</returns>
    public api_response fill_adapter(string sql, MySqlParameter[] myparam)
    {
        //create new instance of api response
        api_response myresponse = new api_response();

        try
        {
            //adding the parameters to the Command
            for (int i = 0; i < myparam.Length; i++)
            { mycommand.Parameters.Add(myparam[i]); }

            //change command type of the Command
            mycommand.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
            mycommand.CommandText = sql;

            //set api response DataTable to the adapter for fill
            myadapter.Fill(myresponse.result_table);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            myresponse.sucess = false;
            myresponse.ex = ex.Message;
        }
        finally
        {
            //return the command type for text
            mycommand.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
            mycommand.CommandText = "";
        }

        //return api response for diagnose
        return myresponse;
    }
   
}

/// <summary>
/// api response object
/// </summary>
public class api_response
{
    public bool sucess;
    public string ex;
    public object scalar_object;
    public DataTable result_table = new DataTable();
}

///---------------------------------------------END COPY PASTE -----------------------------------

אז מה היה לנו פה? מערך של פונקציות לטיפול בסוגים שונים של שאילתות בשילוב Stored Procedure בנוסף אובייקט מרכזי שמנהל לנו את המידע ובקרה במקרה של תקלות, פשוט תעתיקו ותדביקו בפרוייקט שלכם, וקיבלתם DAL לעבודה שוטפת עם MySql.

C
התהליך ב C הוא קצת שונה, צריך להוריד את ה Headers של Mysql כמו שהסברתי בהתחלה, חשוב לי לציין שהקוד נוסה על מערכות לינוקס בלבד, יש פה גם קשר ישיר לסביבת העבודה, במקרה הזה הסביבה היא Eclipse ונעבוד מול MySql C API.

תחילה נגדיר מספר דברים בסביבה:

1. הגדרת ה Compiler 
2.הגדרת ה Linkerעכשיו אחרי ההכנות זה הזמן לכתוב הקוד:

//imported to keep this order 
#include <my_global.h>
#include <mysql.h>

void makequery(char * query)
{
 MYSQL *conn;
 
         //init the connection return ID 
         conn = mysql_init(NULL);
         
 if(conn == NULL){
  printf("Conn Error %u: %s\n", mysql_errno(conn), mysql_error(conn));
     exit(1);
 }

 conn = mysql_real_connect(conn, "localhost", " UserName ", 
          " PassWord ", " DataBaseName ", 0, NULL, 0);

 if (conn == NULL) {
      printf("Real Error %u: %s\n", mysql_errno(conn), mysql_error(conn));
      exit(1);
  }


 if (mysql_query(conn,  query)) {
       printf("Query Error %u: %s\n", mysql_errno(conn), mysql_error(conn));
       exit(1);
   }

 mysql_close(conn);

}

סיכום:
מה שניסיתי להדגים פה את הגמישות של MySql ובכלל להציג את היכולות שלו, זה היה באמת קצר...

ואוו...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה