יום שבת, 21 בספטמבר 2013

Arduino MicroSDעד עכשיו דגמנו חיישנים והעברנו את המידע דרך החיבור הסיראלי בחזרה למשתמש אבל זה לא מספיק, נניח שיש לנו חיישן שאנחנו רוצים לנטר אותו לאורך טווח ולאסוף עליו סטטיסטיקות ,אין מספיק שטח אחסון על ה Arduino שישמור לנו את המידע ולכן צריכים שטח אחסון חיצוני, אחת הדרכים הנפוצות היא לעבוד עם MicroSD Card Module , את שלי מצאתי ב DX במחיר של 4 דולר ולצורך הדוגמה אני אשתמש בו בשביל לשמור נתונים שמגיעים מחיישן טמפרטורה.


דרישות:

  • Arduino Uno
  • MicroSD Module
  • (MicroSD 4GB (FAT32 Limit
  • TMP36
  • Breadboard
  • Wires
Serial Peripheral Interface

ממשק ותיק להעברת נתונים בין רכיבים בניגוד לממשק ה Uart שמורכב סה"כ מ 2 חיבורים (RX,TX) , ב SPI נדרשים 4 חיבורים לפחות על מנת להשלים את ההתחברות וניתן לחבר עוד רכיבים על אותו ממשק, לכל רכיב שתומך ב  SPI יש 4 פינים שאותם מחברים ל (Master (Arduino ובעזרתו מנתבים את המידע בין הרכיבים השונים.
  • SCK - פעימת שעון מה Master.
  • MISO- Master In Slave Out - מידע שעובר מה Master ל Slave.
  • MOSI - Master Out Slave In - מידע שעובר מה Slave ל Master.
  • CS - Chip Select - בחירת הרכיב שאיתו מדבר ה Master, כמות החיבורים משתנה ב Master לפי כמות הרכיבים.
במקרה שנרצה לשלוח מידע לרכיב ספציפי נוריד את ה Chip Select של אותו רכיב ל LOW ובשאר הרכיבים ל HIGH על מנת שהתעלמו מהמידע, ניתן לשלוח את אותו מידע גם בצורה פרללית לכל הרכיבים  כשנוריד את ה Chip Select לכולם או להפך בשביל שהתעלמו. 


Serial Peripheral Interface


ב Arduino יש מספר פינים קבועים שדרכם מבצעים את ההממשקות ל SPI אבל הם עלולים להשתנות בין הדגמים ניתן לדעת אותם במדוייק באתר הרשמי של Arduino.

קוד

התוכנית עצמה מאוד פשוטה , דוגמים את החיישן בכל שנייה, אוספים את הנתונים ורושמים אותם לכרטיס ה SDcard, משתמשים בספריה מוכנה (SD.h) שבאה עם הסביבה של ה Arduino שמנהלת את שטח אחסון ומאפשרת לעבוד עם Filesystem מסוג FAT עד לנפח 4 GB.

#include <SD.h>

int tempPin = 0;
int csPin = 10;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  initSD();
}

void loop(){
  //get the milivolts
  float temp  = getVoltage(tempPin);

  float Celsius = 0;
  float Fahrenheit = 0;

  //convert the milivolts to Fahrenheint
  Fahrenheit = (((temp -.5)*100)*1.8)+32;
  
  //convert Fahrenheint to Celsius
  Celsius = ((Fahrenheit - 32) * 5 ) /9;
  
  //write values to SD card
  writeSD(Celsius,Fahrenheit);
  
  delay(1000);
}

//check if the chip select available
void initSD(){
   pinMode(csPin, OUTPUT);
    if (!SD.begin(csPin)) {
    Serial.println("Load SD failed!");
  }
  Serial.println("Load SD complete.");
}

//reading the analogpin and getting 
//the milivoltages.
float getVoltage(int pin)
{
  return (analogRead(pin) * .004882814);
}

void writeSD(int Celsius, int Fahrenheit){
  
  String str = "Celsius: " + String(Celsius) + " Fahrenheit: " + String(Fahrenheit);
  
  //try to write file
  File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
    dataFile.println(str);
    dataFile.close();
    Serial.println(str);
  }  
  else {
    Serial.println("error opening file");
  } 
  
}


מבנה סופי
סיכום

אין גבול למה שאפשר לעשות עם Arduino וראינו את זה לאורך כל המאמרים בנושא, שטח אחסון הוא דבר קריטי במקרה שנרצה לאסוף מידע לאורך זמן והפתרון עם MicroSD בהחלט עושה את העבודה ונותן לנו אפשרויות שלא היו לפני כמו לעבוד עם קבצי הגדרות, לכתוב ולקרוא מידע ולשמור עליו לפעמים הבאות.

איזה שכלול... 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה